Ei av hovudmålsetningane i Biltunet Voss AS er å gje kunden tryggleik og tett oppfølging. Vårt moderne mekaniske verkstad er difor viktig, både for reparasjonar, kontrollar og vedlikehald.

Biltunet har i dag 13 mekanikarar fordelt på 4 merker, Ford, Mazda, Nissan og Volvo.

Biltunet Voss AS
Storrviki 2
5710 Skulestadmo
Telefon: 56 52 07 00

Salsavdeling
Man-Fre: 08.30 – 16.00
Laurdag : 10.00 – 14.00

Verkstad
Man-Fre: 07.15 – 16.30

Autoshop
Man-Fre: 08.00 – 17.00
Laurdag : 10.00 – 15.00