Ei av hovudmålsetningane i Biltunet Voss AS er å gje kunden tryggleik og tett oppfølging. Vårt moderne mekaniske verkstad er difor viktig, både for reparasjonar, kontrollar og vedlikehald.

Biltunet har i dag 13 mekanikarar fordelt på 4 merker, Ford, Mazda, Nissan og Volvo.

.

Biltunet Voss AS
Storviki 2
5710 Skulestadmo
Telefon: +47 56 52 07 00
Verksted timer:
Man-Fre: 08.00 – 17.00

.