Åpningstider

ÅPNINGSTIDER


Salsavdeling

Man-Fre: 08.30 – 16.00
Laurdag: Stengt

Verkstad
Man-Fre: 07.15 – 16.30

Personvernerklæring

Personvernerklæringa forklarar kvifor vi samlar inn informasjon om deg, korleis vi bruker denne informasjonen og korleis vi tek omsyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringa gjeld for handsaminga av personopplysningar som blir gjort av Biltunet Voss AS på biltunet.no og tilknytta digitale kanalar.
Personopplysningar er alle typer av informasjon som kan relaterast til ein identifiserbar person, slik som namn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på kva opplysninger vi har om deg, eller noko er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@biltunet.no

Når og korleis vi samlar inn personopplysningar

Biltunet samlar ikkje inn personopplysningar med mindre du sjølv oppgjer dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post, chat og kontaktskjema. Dette er opplysninger du frivilleg gjer oss, og ikkje noko vi samlar inn uten at det er i di interesse.

Opplysningane frå våre kontaktskjema blir lagra i vår e-post post@biltunet.no og i inntil seks (6) månadar i WordPress-databasen.

Kva brukast personopplysningane til?

Vi treng opplysningane for å halde kontakt med deg og kartlegge dine behov for eit mogleg framtidig kundeforhald. Dine personopplysningar vert ikkje brukt til andre formål enn det som opprinneleg var intensjonen.

Kven som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Biltunet og våre leverandørar når det er naudsynt, som har tilgang til personopplysningane. Vi skal bruke alle rimelege forsiktighetsreglar for å sikre at våre medarbeidarar og tredjepartar som har tilgong til opplysningar om deg, har adekvat informasjon for å sikre at dei behandlar desse opplysningane i samsvar med denne erklæringa og våre forpliktingar etter personvernlovgivninga. Vi sel aldri informasjonen vidare til tredjepartar.

Kor lenge lagrar vi data?

Dersom du har eit kundeforhold med oss, lagrar vi dine personopplysningar so lenge kundeforhaldet varar. I tilfelle kor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved ein seinare anleidning, beheld vi dine opplysninger også etter avslutta kundeforhald.

Opplysningane frå våre kontaktskjema blir lagra i vår e-post post@biltunet.no og i inntil seks (6) månadar i WordPress-databasen.
 
Vi beheld naudsynte opplysningar for reknskap av historiske grunnar.

Detaljar om tredjeparts leverandørar

Fylgjande tredjeparts leverandørar kan også innhente og lagre informasjon på biltunet.no

Google Analytics
Vi samlar inn statistikk om korleis våre tenester brukast. Google Analytics brukar informasjonskapslar slik at vi kan merke oss trender i korleis nettsidene brukast. Vi bruker dataen til å forbetre nettstaden og for å få meir kunnskap om kva av våre tenester du er interessert i. Handsaminga av opplysningane gjer det mogleg å lage ei betre brukaroppling for deg. Du kan lese meir om vår bruk av Cookies/informasjonskapslar her

Kontakt via e-post, telefon og sms
Som kunde kan det hende at dialogen med oss går føre seg på e-post, telefon og sms. Dette kan gjelde generelle ting rundt ditt kundeforhald. Eksempler på dette kan vere stadfesting av varer eller tenester du har eller skal tinge. Din kontaktinformasjon og tekstleg korrespondanse vert lagra i desse tilfella.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Viss vi behandlar personopplysningar om deg, har du rett til innsyn i dine eigne opplysningar. Du kan be om å få ein kopi av opplysningane vi har registrert om deg. Det gjerast ved å ta kontakt med oss på post@biltunet.no
 
Dersom personopplysningane er uriktige, ufullstendige eller du ikkje har adgang til å behandle dei, kan du også be oss rette opplysningane.

Kontakt oss

Fyll ut skjema nedanfor så kontaktar me deg snarleg.