JOBBE I BILTUNET?

 

Biltunet Voss AS er ei av dei leiande bedriftene innan bil- og bilrelaterte varer og tenester på Voss og i regionen. Selskapet er lokalisert i Skulestadmo, og er i dag hovudforhandlar for Ford, Mazda, Nissan, Polaris – ATV/Snøscooter, og autorisert verkstad for Volvo.
Biltunet Voss AS har også avdelinga Autoshop som sel slitedelar og rekvisita. Selskapet hadde i 2018 – 38 tilsette, og ei omsetning på 155 mill NOK.

Mekanikar bilverkstad
Til vårt bilverkstad søkjer me ein fagmekanikar. Ein som kan jobba i team, er løysningsorientert og som elles har den rette innstillinga og det gode humøret. Biltunet kan tilby eit spennande arbeidsmiljø i ein moderne verkstad, med moglegheit for vidare utdanning gjennom dei opplæringsprogram som våre 3 importørar tilbyr. Løn etter avtale.

Eigenskapar:
• Fagbrev for køyretøy
• Førarkort klasse B (E)
• Beherska norsk og engelsk
• Beherska dataverktøy

 

 

Meir informasjon om stillingen kan ein få ved å kontakta Biltunet Voss AS v/ John-Inge Johnsen, tlf. 907 00 422.

Dersom du trur du kan passa inn i vår bedrift, send kortfatta søknad med CV til:
Biltunet Voss AS,
Storrviki 2, 5710 Skulestadmo

eller john-inge@biltunet.no