«VOSSARAIL» – Dresin:

«Når funksjonalitet og effektivitet er viktig for å få fram personell og lett verktøy til inspeksjonar og anna arbeid på jernbanen.»

Dresin av Vossarail er bygd på ei platform av Polais Ranger Crew, eit køyretøy som kan transportera inntil 6 personar, inkl førar.

Maskina har lastekapasitet på ca 500 kg når den går på skinner, og den kan i tillegg dra inntil 700 kg på tilhengjar.

Transport på skinnegang er ikkje lenger ei utfordring!

Den største fordelen dette køyretøyet har, er evna til å koma seg på og av skinnegangen utan å måtta væra i nærleiken av ein planovergang. Denne opersjonen tek normalt ca 5 minuttar, og kan gjerast kvar som helst på skinnegangen der ein kjem til med denne typen maskin.

Dette gjer maskina ideell til transport av personell og materiell i samband med inspeksjonar og anna arbeid på linjene. Også utrykningsetatane slik som brannvesen m.fl. har meldt si interesse for denne typen køyretøy.

English

When operational continuity is important, the possibility of performing quick inspections and fast delivery of personnel at the worksite is a must. The Dresin of Vossarail is build on the Polaris Ranger Crew platform and can move 6 persons (including the driver). With a load capacity of 500kg and a towing capacity of 700kg, transport of equipment isn`t a problem.

The key feature of this vehicle is its capability to enter and leave the tracks anywhere without a paved level crossing! This makes it the ideal form of transport for inspection teams, maintenance crews and even fire brigades to get on site where there is no ordinary road access. The average time needed to enter or leave the tracks without a level crossing is about 5 minutes.

Øystein Ringheim
Avd. Leder Polaris
Direktenr: 46 42 24 86
Epost: oystein@biltunet.no

Polaris Industries Inc etabl. 1954 i delstaten Minnesota USA. Dei produserer Snøscooterar og ATV’ar, lette terrengkøyretøy, og modellane Widetrak og Big Boss har vore leiande for salet av denne gruppa av køyretøy. Polaris er i no i 2018 det leiande merke i Noreg på slike køyretøy, og det er eit stort utval av
modellar å velja i.

I dag er Polaris en viktige bærebjelke i Biltunet Voss AS som Torgils Klette Bil AS vart ein del av i 2003, og som året etter, våren 2004, flytta inn i dei nye lokala i Skulestadmo.