Mekanisk verkstad
Ei av hovudmålsetningane i Biltunet Voss AS er å gje kunden tryggleik og tett oppfølging. Vårt moderne mekaniske verkstad er difor viktig, både for reparasjonar, kontrollar og vedlikehald.

Biltunet AS

Storviki 2

5710 Skulestadmo

Opningstider

Mandag - Fredag       07.15 16.30

Lørdag                     10.00 - 14.00