Polaris

 

Øystein Ringheim

Direktenr: 464 22 486

Me fører Polaris ATV, Ranger 4x4 / 6x6 og Snøscooter Polaris  
Til bruk i terreng og på veg. Som nyttekjøretøy er ATV og Ranger ein god erstattar av den tradisjonelle traktoren. Dette grunna unik framkomeleg heit, stor fleksibilitet med eit variert og stort utval av tilleggsutstyr og redskapar. Dette er eigenskaper som også gjer dei attraktive også innan fritidsaktivitetar.   Beste 4x4 drift som finnes på markedet. Velg i mellom 2x4, Bakhjuls drift og Ekte 4x4. Drift på alle hjul med sperre. Når du setter inn 4x4 drift kobles dette inn ved behov før du merker det selv. Utkopling skjer automatisk.  

- Besøk heimesidene til Polaris for å lese meir om modellane dei har.

Biltunet AS

Storviki 2

5710 Skulestadmo

Opningstider

Mandag - Fredag       07.15 16.30

Lørdag                     10.00 - 14.00