Fremtida er i gong
SKYACTIV-Teknologi

Salgsansvarleg

Mazda

Øystein Rasdal

Direktenr: 464 22 475

Fremme miljøvern. Bidra til eit betre samhold. I harmoni med naturen.Dette er eit grunnleggende prinsipp for Mazda, som me forpliktar oss hundre prosent til.
I 1992 lanserte Mazda sin fyrste miljøpolitikk, og i 2007 har strategien blitt oppdatert til: "Sustainable Zoom-Zoom", eller på norsk; "langvarig Zoom-Zoom". Mazda har oppnådd fleire resultat på miljøområdet:
Vi utfordret måten å tenke på da vi skapte vår innovative SKYACTIV-teknologi. Fra å bygge om forbrenningsmotoren, girkassen og chassiskomponentene til å kombinere bevegelse med aerodynamisk effektivitet, lot vi ingenting være uprøvd da vi studerte hvordan biler er konstruert.
Siden 2005 har alle Mazdas modeller oppfylt de japanske kravene til utslipp i år 2010.   Siden 2005 oppfyller 90% av samtlige Mazda modeller den amerikanske SE-LEV/U-LEV utslippsstandarden.   Siden 2002 kan mer enn 90% av samtlige modeller gjenvinnes.   Innen 2015 skal mer enn 95% av samtlige modeller kunne gjenvinnes.   Gjennomsnittlig CO2-utslipp i perioden 1990-2005 ble redusert med 5%, og innen 2010 skal denne reduksjonen være på 10%.

Biltunet AS

Storviki 2

5710 Skulestadmo

Opningstider

Mandag - Fredag       07.15 16.30

Lørdag                     10.00 - 14.00